η σελίδα αγγλικά english
ΦΩΝΗΤΙΚΗ για τα νέα ελληνικά περιληπτικά

    
I.P.A. = International Phonetic Alphabet (Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο)
 
Τα 5 φωνήεντα [ a e i o u ]  προφέρονται πάντα απλά. Δεν υπάρχουν παραλλαγές όπως [ æ ə y ] κ.λπ. σε άλλες γλώσσες.
Οι ήχοι [ b d g    p v f    t δ θ    k γ x    j     l m n    r s z  ] είναι αρκετά εύκολοι.
Προσέξτε τη διαφορά ανάμεσα στους ήχους:
[ d ] και [ ð ]  
[ j ] και [ ɣ ]  
Δεν υπάρχει ο ήχος [ ʃ στα ελληνικά.
Οι διπλοί ήχοι [ ks ps     ts dz  ] (τα δύο σύμφωνα προφέρονται πολύ γρήγορα, σαν ένα).
Το [ ks ] είναι λίγο διαφορετικό από το [ ks ].
 
Υπάρχουν μερικές παραλλαγές σε κάποια σύμφωνα. Αν κάποιος αλλόφωνος που μιλά ελληνικά δεν καταφέρει να τα προφέρει, θα καταλάβουμε παρ' όλ' αυτά το νόημα των λέξεων χωρίς πρόβλημα.
[ j ] όπως στο γέρος και [ ɣ ] όπως στο γάμος  
[ n ] όπως στο νέο και [ ɲ ] όπως στο νιά  
[ l ] όπως στο λαός και [ ʎ ] όπως στο λιάζομαι  
[ x ] όπως στο χάνω και [ ç ] όπως στο χέλι  
[ k ] όπως στο καλός και [ c ] όπως στο κελάρι  
[ g ] όπως στο γκαρίζω και [ ɟ ] όπως στο γκίνια  
[ g ] όπως στο γκαρίζω και [ ŋg ] όπως στο αγκαλιά  
 
Ο τόνος σημειώνεται πριν από την τονισμένη συλλαβή. Οι μικρές λέξεις συχνά είναι άτονες στο φωνούμενο λόγο μας.
ν.ελλ: [efxari'sto] 


 
    
κατερίνα σαρρή, αθήνα, οκτώβρης 2007