η σελίδα αγγλικά english
ΦΩΝΗΤΙΚΗ για τα νέα ελληνικά

I.P.A. = International Phonetic Alphabet (Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο)
1. με δυο λόγια
2. περιληπτικά
3. με λεπτομέρειες
Σημειώνω την προφορά (φωνητικά) σε αγκύλες με τα σύμβολα του International Phonetic Alphabet (IPA) Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο (fonts: Arial Unicode MS).
[to ˈonoˈmamu ˈine kateˈrina saˈri]
...προτεινόμενο σύστημα μεταγραφής των χαρακτήρων ipa για την ελληνική για χρήση σε υπολογιστές.
...περισσότερα για προφορά και φωνητική.
 
συντομογραφίες
ελλ. = ελληνική γλώσσα ή γραφή, νέα ή αρχαία
ν.ελλ. = νέα ελληνικά
αρχ.ελλ. = αρχαία ελληνικά
προφ. = προφορά
γρ. = γραφή
ελλ.γρ.μονο. = ελληνική γραφή μονοτονική. Υποστηρίζεται απ' όλους τους προσωπικούς υπολογιστές.
ελλ.γρ.πολυ. = ελληνική γραφή πολυτονική (σε χρήση πριν το 1982. Περιλάμβανε περισσότερους του ενός τόνους και τα πνεύματα. Σήμερα, χρήσιμη στους φιλολόγους.
...περισσότερες συντομογραφίες

κατερίνα σαρρή, αθήνα, οκτώβρης 2007