Παράρτημα > χάρτες
english
θέσεις πόλεων και περιοχών
Σε όλους τους χάρτες σημειώνεται και η θέση της πρωτεύουσας. Η κουκίδες που δηλώνουν τις θέσεις είναι τοποθετημένες κατά προσέγγιση.
Countries and map links Σύνδεσμοι για χώρες και χάρτες (αγγλικά).
 
ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΗ (άλλες ευρωπαϊκές χώρες)