Παράρτημα
english
χρήσιμα εργαλεία
Η σημερινή ημερομηνία: isotropic.org today's date
Για τις αναζητήσεις σας χρησιμοποιείτε πάντα: GOOGLE, WIKTIONARY & WIKIPEDIA.
βιβλιογραφία
σύνδεσμοι: search the internet for... αναζητήσεις στο διαδίκτυο (αγγλικά)
σύνδεσμοι
συντομογραφίες
ΧΑΡΤΕΣ
 
γλωσσικά εργαλεία
ΛΕΞΙΚΟ όροι και λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν στα κείμενά μου
λεξικό Τριανταφυλλίδη σύνδεσμοι
προφορά, φωνητική, φωνητικό αλφάβητο (i.p.a.)
φωνητικό αλφάβητο (i.p.a.) για τα ελληνικά
 
html εργαλεία
font help στα αγγλικά
λεπτομερής πίνακας: κωδικοί &#...; για τα ελληνικά γράμματα σε .html στα αγγλικά
glyphs κωδικοί &#...; λατινικά, IPA, ελληνικά
glyphs ipa a...z κωδικοί &#...; για το IPA (Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο)