...και μεις αγαπάμε το τραγούδι μέχρι και σήμερα. Ας το τραγουδήσουμε...

youtube
μαζί με τη Νάνα Μούσχουρη.
 

 
κατερίνα σαρρή webtopos
www.webtopos.gr/stille Nacht