σελίδα στα αγγλικά english
συντομογραφίες
ελληνική
αρχαία 
μουσική


σωζόμενα
INDEX [under construction]
Βλ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ@webtopos
Βιβλίο με όλα τα έως τώρα γνωστά σωζόμενα αποσπάσματα:
Pölmann, Egert & West, Martin L. Documents of Ancient Greek Music; The Extant Melodies and Fragments. Oxford University Press, 2001. ISBN10:019815223X, ISBN13:9780198152231.
Ηχογραφήσεις: Έχουν γίνει πολλές απόπειρες ανα-σύνθεσης των αποσπασμάτων.
CLASS MUS.PAED.: Ακούστε το no.04 και συγκρίνετε με τη δημοτική μουσική από την Ήπειρο (CD - σημειώσεις τάξης σ.12.) Συζητείστε τον τρόπο με τον οποίο ανασυνέθεση το κομμάτι ο Πανιάγκουα. Πιστεύετε ότι προσπάθησε να προσεγγίσει τον αρχαίο τρόπο εκτέλεσης, ή όχι;
από το παλιό μου LP Musique de la Grèce antique. Gregorio Paniagua. Atrium Musicae de Madrid.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ενδελεχείς, στα παραρτήματα των ΒΙΒΛΙΩΝ.
της Nancy Sultan. 2008. http://titan.iwu.edu/~classics/music.html
Selection με λεπτομέρειες, από τη Βιβλιοθήκη στο Μέγαρο Μουσικής της ΑΘήνας. eng/gre.
ΒΙΒΛΙΑ (γυρέψτε τα στο books.google, όπου υπάρχουν μεγάλα αποσπάσματα)
Mathiesen, Thomas J. Apollo's lyre. University of Nebraska Press, 1999. ISBN:0803230796. lang:eng.
Michaelides, Solon. (Μιχαηλίδης, Σόλων) The Music of Ancient Greece: An Encyclopaedia. London: Faber&Faber, 1978. lang:greAnc.eng. Το βιβλίο υπάρχει και στα ελληνικά. Είναι ένα 'λεξικό' πληρέστατο.
Comotti, Giovanni. Music in greek and roman culture. trans:ita→eng:Rosaria V. Munson. PROTORYPE: lang:ita. 1931.
Landels, John G. 'Music in ancient Greece and Rome.' London:Routledge, 2001. ed1:1999. lang:eng.
Pöhlmann, Egert & West, Martin L. Documents of ancient greek music. The Extant Melodies and Fragments. trans.ger→eng. rev.2001. ed.1:1970. Oxford University Press, 2001. ISBN10:019815223X, ISBN13:9780198152231. lang:eng.
West, Martin Lietchfield. Ancient greek music. Oxford: Oxford University Press, 1994. ISBN:0198149751. lang:eng.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ@webtopos
συνθέτες
ο Ευριπίδης (ως συνθέτης) @wikipedia (αγγ)
gre:Λιμένιος (λατ:Limenius) 2ος αιώνας π.κ.ε.
@wikipedia (αγγ)
Limenios Paean and Processional (Second Delphic Hymn) του Paul Brians, Washington U. ΗΠΑ (αγγ)
Μεσομήδης. 2ος αιώνας κ.ε.
@wikipedia (eng).
@musipedia.gr (gre).
Σείκιλος: 'Επιτάφιος'
http://www.fictionpress.com/s/2647647/1/The_Epitaph_of_Seikilos ανευρ:2009.04.10. Ωραία περίληψη μιας διατριβής.
http://2mnka.wordpress.com/2008/01/ ανευρ:2009.04.07.
http://everything2.com/title/Epitaph%20of%20Seikilos ανευρ:2009.04.10. Καλή ανάλυση, μέτρα, κ.λπ. Πηγή: Grout, Donald & Palisca, Claude, Norton Anthology of Western Music, 1996.
Das SEIKILOS LIED by tu-berlin ΓΕΡΜΑΝΙΑ
στα γερμανικά, αλλά θα καταλάβετε τα περισσότερα, δείτε φωτο και ακούστε audio.
όργανα
UNDER CONSTRUCTION.
θεωρία
UNDER CONSTRUCTION.

κατερίνα σαρρή, αθήνα, 2009.09.24.