σελίδα στα αγγλικά english
ΠΡΟΦΟΡΑ - ΦΩΝΗΤΙΚΗ

ME ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ :: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ :: ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
Γράφω τη φωνητική απόδοση των λέξεων μέσα σε αγκύλες με τα σύμβολα του ipa (International Phonetic Alphabet - Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο) (χρησιμοποιώ τα fonts: Arial Unicode MS).
Ακούστε κάθε σύμβολο του ipa στο A Sound Reference to the IPA του Kristian Skarbe στο NTNU, ΝΟΡΒΗΓΙΑ στα αγγλικά με εξαιρετικούς πίνακες και ηχητικά παραδείγματα.
Σύνδεσμοι για περισσότερους οδηγούς στα αγγλικά.
Θυμηθείτε
[...] η ακριβής προφορά
/.../ κατά προσέγγισιν προφορά π.χ. <αγγλικά> [aŋgliˈka] /agliˈka /
Προσοχή: ο τόνος τοποθετείται πριν από την τονισμένη συλλαβή. π.χ: [tˈonoˈmamu ˈine kateˈrina saˈri]
i.p.a. για τα ελληνικά
[ a e i o u         b d g    p v f    t δ θ    k γ x    l m n    r s z  ] επίσης [ks ps     ts dz  ].
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Φωνητική
Η μελέτη του ήχου της ανθρώπινης ομιλίας. Υπάρχουν πάνω από εκατό τέτοιοι ήχοι στις ανθρώπινες γλώσσες.
Ο Pānini, στην αρχαία Ινδία πριν από 2.500 χρόνια συμπεριέλαβε στην εργασία του για τα Σανσκριτικά, κεφάλαιο για την προφορά των συμφώνων.
Σήμερα, η ανθρώπινη ομιλία μεταγράφεται με καθορισμένο τρόπο από το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο (International Phonetic Alphabet).
Phonetics by wikipedia
Τι είναι το ipa?
I.P.A. = (1) International Phonetic Alphabet το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο ή (2) International Phonetic Association η Διεθνής Ένωση Φωνητικής
Η Ένωση ιδρύθηκε στη Γαλλία το 1886 και παρουσίασε το πρώτο Φωνητικό Αλφάβητο το 1886. Από τότε, πολλές αναθεωρήσεις και προσθήκες. Πρόσφατες εκδόσεις: 1989 (Rogers' textbook), 1993, 1996.
Να η επίσημη αναθεώρηση 2005 Revision.
Τα σύμβολα του ipa παριστάνουν όλους τους ήχους της φωνούμενης γλώσσας. Ένα σύμβολο = ένας ήχος. Τα γράμματα του λατινικού αλφαβήτου χρησιμοποιήθηκαν για τους πιο συνήθεις ήχους. Νέα σύμβολα δημιουργήθηκαν για σπανιότερους ήχους και τα Extended diacritics για τον τονισμό και άλλες αποχρώσεις της ομιλίας.
Η Διεθνής Ένωσης Φωνητικής προσθέτει κατά καιρούς και νέα σύμβολα.
 
Προφορά-Φωνητική για συγκεκριμένες γλώσσες
i.p.a. για ελληνικά
 
Fonts για το ipa
Fonts για το ipa: view, type, write στα αγγλικά
Πώς να γράψετε τα φωνητικά σύμβολα σε μορφή .html.
glyphs.htm &#...;λατινικά, ipa, ελληνικά
glyphs_ipa_az.htm &#...; για το διεθνές φωνητικό αλφάβητο, σε σειρά ψευδοαλφαβητική
 
Οι πηγές μου
Για την ελληνική προφορά σε IPA συμβουλεύομαι το {D.G.T.}.
Για τα λατινική προφορά σε IPA: Τα περισσότερα γράμματα προφέρονται όπως στο IPA. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το <http://www.ipasource.com/diction_help>
Για την προφορά της αγγλικής σε IPA: Για την πολύπλοκη αγγλική προφορά συμβουλεύομαι λεξικά που χρησιμοποιούν το i.p.a. όπως {D.E.O.} και {@D.E.C.}. Πάντα καταγράφω τη βρετανική προφορά και δευτερευόντως την αμερικανική, αν υπάρχει διαφορά.
 
Σύνδεσμοι για το ipa στα αγγλικά