σελίδα στα αγγλικά english
συντομογραφίες
ΛΕΞΙΚΟ > άσκηση

η λέξη
eng.n: exercise
sing: the exercise [ˈeksəsɑɪz]
pl: the exercises.
fre.n.m: exercice [ɛgzɛʀˈsis]
sing: l'exercice [lɛgzɛʀˈsis].
pl: les exercices [lezɛgzɛʀˈsis]
ger.n.f: Übung
sing: Übung
pl: Übungen
στη μουσική
Όταν αναφερόμαστε σε πιανιστικές ασκήσεις, συχνά χρησιμοποιούμε τη γαλλική λέξη 'exercice'.
e.g: fre: 'Des exercices au piano' = gre: 'Ασκήσεις για το πιάνο'.
Παραδείγματα Ασκήσεων από τους συνθέτες:
Ανόν (Hanon).
Μπραμς (Brahms).
Λιστ ( Liszt).
Κρέστον (Creston).

κατερίνα σαρρή, αθήνα, 2008.10.25.