Γλώσσες > ΛΕΞΙΚΟ
english
ΛΕΞΙΚΟ: όροι (κυρίως για μουσικά και γλωσσικά θέματα)
γενικά
γεωγραφικοί (πόλεις και περιοχές)
α...ω λέξεις
βιβλίο - η λέξη
άσκηση, ασκήσεις
 
χρήσιμα
συντομογραφίες
ελληνική νέα: λεξικό Τριανταφυλλίδη online
ελληνική νέα και αρχαία: i.p.a. διεθνές φωνητικό αλφάβητο για τη φωντική της ελληνικής
ελληνική αρχαία: ουσιαστικά: Πίνακες κλίσης όπως στη 'Γραμματική' του Τζάρτζανου: οριζόντιος πίνακας / κάθετος πίνακας
και στα αγγλικά GREEK LANGUAGE AND ALPHABET για το αλφάβητο, τη γλώσσα και την ιστορία τους.