Προσωπικά
english
για μένα
ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ για τα βιβλία μου, τις δραστηριότητές μου και μένα.
 
για τους γονείς μου
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ Φίλης Σαρρής και .Αννα Γκέρτσου-Σαρρή και τα βιβλία τους.
Φίλης Σαρρής: Σκέψεις και άρθρα από την ιστοσελίδα του