Μουσική > τάξεις πιάνου κατερίνας σαρρή
english
Τηλεφωνήματα από 10:00 έως 14:00 και email όποτε θέλετε.
 
ΤΑΞΕΙΣ ΠΙΑΝΟΥ
M1-2-3, A1-2-3-4-5
Συμβουλευτείτε το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε έτους.
 
ΤΑΞΕΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ
1. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ (θεωρητικό μάθημα, φοίτηση μονοετής)
Σημειώσεις (Φωτοτυπίες)
Online διαδραστικά: ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ (δείτε τα περιεχόμενα)
2. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΠΙΑΝΟΥ (θεωρία και πρακτική εξάσκηση, φοίτηση διετής)
Σημειώσεις (Φωτοτυπίες)
Online διαδραστικά: ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ (δείτε τα περιεχόμενα)
 
φάκελοι διδασκαλίας
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ή ΠΙΑΝΟΥ
 
άλλα θέματα
GREEK MUSIC (αγγλικά) με συνδέσμους για την ιστορία της ελληνικής μουσικής.
αρχαία ελληνική μουσική: index
 
βοηθήματα
σύνδεσμοι: μουσική
Συμβουλευτείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για βιβλιογραφία, γλώσσες, προφορά.