Γλώσσες και λεξικά
english
γλώσσες
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΟ (κυρίως για αγγλόφωνους).
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Το ρήμα στη λατινική
 
λεξικά
ΛΕΞΙΚΟ όροι και λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν στα κείμενά μου
Λεξικό νεοελληνικής Τριανταφυλλίδη: σύνδεσμοι
Λεξικά - σύνδεσμοι links by subject (αγγλικά)
 
γραμματική
ελληνική αρχαία: ουσιαστικά: Πίνακες κλίσης όπως στη 'Γραμματική' του Τζάρτζανου: οριζόντιος πίνακας / κάθετος πίνακας
λατινική: ρήμα (πληροφορίες)
 
φωνητική - διεθνές φωνητικό αλφάβητο
προφορά, φωνητική, φωνητικό αλφάβητο (i.p.a.)
φωνητικό αλφάβητο (i.p.a.) για τα ελληνικά
σύνδεσμοι: language links: # γλωσσολογία, φωνητική linguistics, phonetics (αγγλικά)
 
βοηθήματα
σύνδεσμοι: language links (αγγλικά)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ