Ελλάδα
english
Εμείς βέβαια ξέρουμε τα της Ελλάδας, γι' αυτό οι σελίδες του μέρους αυτού, απευθύνονται σε αγγλόφωνους.
symbol of Olympic Agons 2004: the kotinos, from olive tree
ABOUT GREECEathens:acropolis:museums:places:gifts
 
HISTORY OF THE GREEKS
 
GREEK CULTUREart:music:language:literature:scientists


(Ἰσοκράτης. Πανηγυρικός. 50.)
...και το όνομα των Ελλήνων έφτασε να σημαίνει όχι πλέον τη γενιά, αλλά τη διάνοια,
και 'έλληνες' θα έπρεπε να ονομάζονται μάλλον αυτοί που μετέχουν στην παιδεία μας,
παρά εκείνοι που έχουν κοινή φύση [DNA] με εμάς.
(Ισοκράτης. Πανηγυρικός. 50.)

μτφρ: δική μου
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ισοκράτης: Αθηναίος ρήτορας 436-338 π.κ.ε.
Ο Πανηγυρικός κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 380 π.κ.ε. (μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου).
Είναι βέβαιον ότι ο Ισοκράτης δούλευε το λόγο περισσότερο από δέκα χρόνια.
Το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου είναι ένας έπαινος στην Αθήνα για την ιστορία και τον πολιτισμό της
σε αντιδιαστολή με οτιδήποτε μη αθηναϊκό, είτε ελληνικό, είτε 'βαρβαρικό'.
Αλλά με αυτή τη μία και μοναδική φράση, ο Ισοκράτης κατεδαφίζει το μίσος του για τους 'ξένους'.

πηγές:
ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ισοκράτης. Πανηγυρικός. γλ:αρχ.ελλ. γραφή:ελλ.πολυτονική. Βοστώνη: Allyn και Bacon, 1863.
Σκαναρισμένο υλικό και .htm παρουσίαση για .pdf και .gif στο books.google.com
ολόκληρος ο λόγος στο books.google (135 σελίδες)
η σχετική παράγραφος, από το ίδιο βιβλίο στο books.google
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ισοκράτης. Πανηγυρικός. Β Γυμνασίου. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 1977. γλ:ν.ελλ. γραφή:ελλ.πολυτονική.
Σχόλια και μετάφραση στα ν.ελλ: Στέλλα Μπαζακου-Μαραγκουδάκη.
Δακτυλογραφημένα .htm αποσπάσματα (χωρίς τη σχετική παραπάνω παράγραφο) στο www.greek-language.gr
ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ δείτε αυτή τη σελίδα στα αγγλικά
Κατερίνα Σαρρή, Αθήνα, 14 ΣΕΠ 2007